TEAMCOACHING

Teamcoaching

Ook teams kunnen soms begeleiding gebruiken. Bijvoorbeeld bij het verbeteren van de samenwerking, het herstellen van het vertrouwen in elkaar of het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie. Onduidelijkheid of uiteenlopende verwachtingen over rollen, taken en verantwoordelijkheden kunnen impact hebben op de samenwerking. Zaken worden niet (meer) uitgesproken en daarmee loop je als team het risico dat een negatieve onderstroom de overhand krijgt. Met disfunctioneren, frustratie of afhaken tot gevolg.

Teamcoaching helpt bij het, op een constructieve manier, bespreekbaar maken van wat onder tafel speelt.

Als coach werk ik met teams om:

  • de communicatie en de samenwerking binnen het team te verbeteren;
  • te onderzoeken en concretiseren hoe het team doeltreffender en daadkrachtiger kan opereren;
  • de veranderingsbereidheid binnen het team te vergroten;
  • ieders bijdrage aan de strategische doelstellingen binnen het team te verhelderen.

Wil je weten hoe ik kan helpen om het beste uit je team(s) te halen?

REFERENTIES

Over de samenwerking met Marit.